مشاهده آنلاین قیمت نخ لایکرا

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 15  آبان  ماه و خارجی در15 مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   40 19800 تکسیلون

2 لاکرا  20 4.95 دلار   
3 لاکرا 30   4. 45 دلار    
4 لاکرا 40  3. 95 دلار    
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40   سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40   سفید