مشاهده آنلاین قیمت نخ لایکرا

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 19اردیبهشت ماه و خارجی در30 اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   20 20700  
2 لاکرا  30  20200  
3 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40 13000  مشکی
4 نخ اسپاندکس/نایلون 100/40  10500 سفید
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40 9500 سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40 12000 سفید