وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users5
  • Active Guests5
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today192
  • Unique Visits Yesterday28
  • Visits This Week1020
  • Visits Previous Week866


قیمت الیاف

قیمت داخلی  و خارجی 14 شهریور   به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف پنبه 

  8150  تاجیک 
2 الیاف پنبه    8250 درجه یک  عالی  AA  تاجیک 
3 الیاف پلی استر 1/4   1/4 بدون شرط رنگ  
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی 1/4    1/4 با شرط رنگ   
 5 الیاف  ريسايكل پلی استر      5 به بالا 
  الیاف  ريسايكل پلی استر       

Main Menu