قیمت الیاف

قیمت داخلی و خارجی  23  اذر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 الیاف اکریلیک دنیر 5 و 7 9450
bright & semidull

2 الیاف چین