وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users13
  • Active Guests13
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today192
  • Unique Visits Yesterday71
  • Visits This Week963
  • Visits Previous Week997


نخ بی سی اف bcf

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 26 مرداد  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6300تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی 

 
2 نخ BCF  دنیر 1200 6500 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی

Main Menu