نخ بی سی اف bcf

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 15 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6400تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی 

 
2 نخ BCF  دنیر 1200 6600 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی