وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users4
  • Active Guests3
  • Active Registered1
  • Unique Visits Today228
  • Unique Visits Yesterday202
  • Visits This Week1233
  • Visits Previous Week1285


نخ بی سی اف bcf

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 10 مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6600تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی 

 
2 نخ BCF  دنیر 1200 6800 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی

3 نخ BCF دنیر 1000 7000 تومان  

مقالات دیگر...

  1. BCF از 28-03-93 تا امروز