دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید

قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 28 اردیبهشت ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 12/2 15500 روشن
2 نخ اکریلیک 12/2 16200 تیره
3 نخ اکریلیک 18/3  15200 روشن
4 نخ اکریلیک 18/3 16000 تیره
5 نخ اکریلیک 21/3 16700 روشن
6 نخ اکریلیک   21/3  17400 تیره
7 نخ اکریلیک    24/3    روشن
8 نخ اکریلیک   33/3 21200  
9 نخ اکریلیک    27/3 17700  
10 نخ اکریلیک    30/3 18700  
11 نخ اکریلیک      30/3 19500  
12 نخ اکریلیک          
13 نخ اکریلیک    34/3   روشن: