قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 28 دی ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 24/2 20700 نخ اکریلیک-ملانژ
رنگی
2 نخ اکریلیک 24/2  21200 نخ اکریلیک-ملانژ
مشکی
3 نخ اکریلیک 18/3