قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 22 تیر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 30/3 14600  مشکی از کشور هند
2 نخ اکریلیک 30/3 18200
رنگ روشن

3 نخ اکریلیک 30/3 19200 رنگ تیره
4 نخ اکریلیک 10.5   لاکی- نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)
5 نخ اکریلیک 10.5   سرمه ای- نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)
6 نخ اکریلیک  10.5   بادومی و گردویی- نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)
7 نخ اکریلیک    24/3    
8 نخ اکریلیک   33/3    
9 نخ اکریلیک    27/3    
10 نخ اکریلیک    30/3    
11 نخ اکریلیک      30/3    
12 نخ اکریلیک          
13 نخ اکریلیک    34/3   روشن:

 

 نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)