دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید

قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 22خرداد ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 18/3 15700 روشن
2 نخ اکریلیک 18/3 16700 تیره
3 نخ اکریلیک 22/2  19200 روشن
4 نخ اکریلیک 22/2 19700 تیره
5 نخ اکریلیک 27/3 18200 روشن
6 نخ اکریلیک  27/3  18700 تیره
7 نخ اکریلیک    24/3    روشن
8 نخ اکریلیک   33/3 21200  
9 نخ اکریلیک    27/3 17700  
10 نخ اکریلیک    30/3 18700  
11 نخ اکریلیک      30/3 19500  
12 نخ اکریلیک          
13 نخ اکریلیک    34/3   روشن: