قیمت نخ اکریلیک

 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 22 آذر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 36/2 26000  
2 نخ اکریلیک 24/2    
3 نخ اکریلیک 18/3